מדיניות פרטיות

במידע הנמסר בעת ביצוע הזמנה, נעשה שימוש  על מנת לספק ללקוח את המוצרים והשירותים המבוקשים.
המידע הוא אישי ולכן לא ייחשף ולא ייעשה בו שימוש נוסף למטרות שיווקיות ללא רשות.

המידע הנדרש יועבר לחברת האשראי ולחברת השליחות בלבד, לצורך השלמת ההזמנה ואספקת המוצרים.
החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה.

החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין.

בעת השלמת הזמנה - יש משום אישור קריאה והסכמה על תקנון זה.