זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה .
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב מטעם החברה.